Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Vestgrænsen.dk

 Foreningen:

Salg af hus


Vejledning til salg af hus.

Når du skal sælge dit hus, skal du gøre lidt forarbejde, før vurderingsudvalget kommer og vurderer dit hus, og derfor skal du underskrive en udmeldelsesblanket for at startet salget op.

Vær opmærksom på, at det koster 1500,- kr for at få udfærdiget en vurdering af vurderingsudvalget.

Du skal have udarbejdet en El-attest, en Tingbogsattest samt udfylde og underskrive en Ejererklæring.

Er der anmærkninger i El-attesten, skal disse udbedres, da der ikke bestilles tid til vurdering, FØR disse er udbedret.

Herefter sendes El-attest, Tingbogsattest og Ejererklæring (og faktura på udbedringer af el, hvis det er tilfældet) til bestyrelsen på vestgraensensbestyrelse@gmail.com

Nu bestiller bestyrelsen en vurdering hos vurderingsudvalget og dato meddeles til sælger hurtigst muligt

Det kan godt betale sig at slå græs og rydde lidt op i haven, inden vurderingsudvalget kommer på besøg. Samtidigt kan der udarbejdes en løsøreliste over de ting og møbler, man måtte ønske at sælge. Det skal hertil bemærkes, at såfremt køber ikke ønsker at overtage disse ting og møbler, så skal de fjernes inden overdragelse af huset.

Når vurderingsrapporten er færdig, bliver den gennemlæst af bestyrelsen. Såfremt der forefindes ulovligheder på grunden - eks. en ulovlig tank - skal den fjernes, før huset vil blive udbudt til salg.

Huse bliver først tilbudt den interne bytteliste, der har en uge til at svare på, om de ønsker at bytte hus. Derefter bliver huset budt ud til ventelisten, som bliver inviteret til at se huset. Derefter har de en uge til at svare, om de ønsker at overtage.

Overdragelse af hus finderfor så vidt muligt sted i den weekend, der ligger tættest på den 1. i måneden.

 

Sådan laver du en tingbogsattest

Ejererklæring

Bestyrelsen minder om, at al arbejde af betyrelsen samt vurderingsudvalget i forbindelse med salg af huse er på frivillig basis, hvorfor nogen ventetid kan forekomme.

 

Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk

 OBS:

Indbetaling til haveforeningen

OBS. Nye priser fra 1.juni 2023

Haveleje er steget med 50,- kr, så incl. vandfond er det månedlige beløb 700,- kr.

Husk at påføre havenummer ved alle indbetalinger.

Reg.nr. 5292 Kontonr. 0000306488  

Haveforeningen har konto hos Sparekassen Sjælland-Fyn

 

Trailere - Information


Trailere SKAL opbevares på eget havelod.

Det er ikke tilladt at have dem stående på p-pladserne.

.

Skadedyr

Opdateret 24. september 2022

1. Gå til: www.youtube.com

2. Skriv i søgefeltet: Rotterne kommer

3. Tryk på filmen: Rotterene kommer - Tag din forholdsregler

----------------------------------------

Bestyrelsen har modtaget et påbud om at have styr på rottesikring af vores kolonihavehuse. Det kommer sig af en sag i en anden forening, men på samme matrikel nr og gælder derfor også os. Dog pga dette, er der ikke lang frist og dette påbud skal være imødekommet inden d. 6.9.

Ifg. vores lejekontrakt med Københavns kommune, har hver kolonihavelejer pligt til at have rottesikret deres huse. Kommunen skriver i dette påbud, at der kan forekomme kontrolbesøg og at der gives bøder til den enkelte husejer, hvis kravet ikke er opfyldt.

Vi - bestyrelsen - har desværre ikke flere oplysninger.

Påbuddet kan læses via nedenstående link.

Henstilling vedr. rottesikring

Ring straks 33 66 58 17 (Københavns Miljø), hvis du har set en rotte indendørs.

Klik her for mere information. 


Fart i haveforeningen

Det er ikke tilladt at køre mere end 10 km i haveforeningen.

Det gælder for alle køretøjer.


Hunde ansvar

Husk at samle op efter din hund.


Nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbreve kan ske ved at kontakte webmaster. 

Send mail 

Oplys navn, havenr og hvis der benyttes sms/messenger, emailadresse.

Det er kun registrerede medlemmer af websiden som kan modtage nyhedsbrev.


Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Webside data:

Registrerede medlemmer: 191
Webredaktør: Peter Nielsen  
Webdesign: René W. Jørgensen
Copyright©Haveforeningen Vestgrænsen