Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Vestgrænsen.dk

 Foreningen:

Velkommen


Skrevet ca. år 2005

H/F Vestgrænsen er en haveforening, der nu er med på noderne . Og så vil vi gerne være en nytænkende forening.

Derfor har vi taget initiativ til også at formidle os via internettet med denne hjemmeside.

Vi gør kraftigt opmærksom på, at hjemmesiden på ingen måde hverken skal eller vil erstatte den gamle måde at informere på: der vil stadig komme post, sedler og lignende i jeres postkasser, samt via opslag ved hovedporten og på Pladsen.

Hjemmesiden skal blot ses som et supplement til den kommunikation, vi i bestyrelsen gerne vil have og formidle.

Mange nye er flyttet til de seneste par år - og et stort VELKOMMEN til dem. Med dem flytter også nyere teknologi ind i H/F Vestgrænsen: Mange benytter dagligt en PC, notebook eller lignende til at kommunikere med. Så vi vil ikke stå tilbage for også at nå de medlemmer, som kun benytter denne kilde til oplysning og formidling.

Vi håber meget hjemmesiden vil blive benyttet og brugt. Der vil ligge mange informationer, som forhåbentlig er af interesse, og dokumenter som har direkte tilknytning til foreningen.

Klik jer igennem Menu erne og se nærmere.

Vi vil dog gøre opmærksom på, at alle teksterne på siderne er løbende under udarbejdelse, så der kan forekomme eventuelle fejl og mangler, som vi ville sætte pris på, at I gør os opmærksom på.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk

 OBS:

Indbetaling til haveforeningen

OBS. Nye priser fra 1.juni 2023

Haveleje er steget med 50,- kr, så incl. vandfond er det månedlige beløb 700,- kr.

Husk at påføre havenummer ved alle indbetalinger.

Reg.nr. 5292 Kontonr. 0000306488  

Haveforeningen har konto hos Sparekassen Sjælland-Fyn

 

Trailere - Information


Trailere SKAL opbevares på eget havelod.

Det er ikke tilladt at have dem stående på p-pladserne.

.

Skadedyr

Opdateret 24. september 2022

1. Gå til: www.youtube.com

2. Skriv i søgefeltet: Rotterne kommer

3. Tryk på filmen: Rotterene kommer - Tag din forholdsregler

----------------------------------------

Bestyrelsen har modtaget et påbud om at have styr på rottesikring af vores kolonihavehuse. Det kommer sig af en sag i en anden forening, men på samme matrikel nr og gælder derfor også os. Dog pga dette, er der ikke lang frist og dette påbud skal være imødekommet inden d. 6.9.

Ifg. vores lejekontrakt med Københavns kommune, har hver kolonihavelejer pligt til at have rottesikret deres huse. Kommunen skriver i dette påbud, at der kan forekomme kontrolbesøg og at der gives bøder til den enkelte husejer, hvis kravet ikke er opfyldt.

Vi - bestyrelsen - har desværre ikke flere oplysninger.

Påbuddet kan læses via nedenstående link.

Henstilling vedr. rottesikring

Ring straks 33 66 58 17 (Københavns Miljø), hvis du har set en rotte indendørs.

Klik her for mere information. 


Fart i haveforeningen

Det er ikke tilladt at køre mere end 10 km i haveforeningen.

Det gælder for alle køretøjer.


Hunde ansvar

Husk at samle op efter din hund.


Nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbreve kan ske ved at kontakte webmaster. 

Send mail 

Oplys navn, havenr og hvis der benyttes sms/messenger, emailadresse.

Det er kun registrerede medlemmer af websiden som kan modtage nyhedsbrev.


Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Webside data:

Registrerede medlemmer: 191
Webredaktør: Peter Nielsen  
Webdesign: René W. Jørgensen
Copyright©Haveforeningen Vestgrænsen