Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Vestgrænsen.dk

 Sidste Nyt:

Gravearbejde Radius

Kære alle sammen

Jeg har to informationer til jer alle.

1. Radius skal udføre gravearbejde i vores haveforening. Derfor er
vejen fra parkeringspladsen og lidt forbi vej 2 være lukket, imens de
udfører deres opgave. De skal ind i el-skabet ved vej 2
De forventer at udføre opgaven på onsdag d. 8/11 til fredag d.
10/11.

Det vil ikke være muligt at køre forbi fra parkeringspladsen og ned
ad langvejen i den periode. De skal ligeledes også grave på
parkeringspladsen.

2. Vi har oplevet at et par vandmåler er gået i stykker. Jeg vil bede jer
alle at tjekke jeres brønd for lækage. Jeg ved godt, at nogle af
brøndene står med vand. Hvis I tømmer brønden så meget, at
vandmåleren er fri for vand. Derefter tjekke om vandmåleren
drypper.

Hvis jeres vandmåler drypper eller er utæt, må I meget gerne sende
bestyrelsen besked herom.

Husk:

Man må ikke overnatte i haveforeningen i vinterperioden.

Flaghejsning den 1. lørdag i april 2024 kl 12.00

Ordinær generalforsamling d. 1 søndag i april 2024.

Endnu tak for denne sæson. Vi ses i april måned, hvor vi åbner haven op for sæson
24 d. 1 april 2024

Kan I alle have en god vinter.

Med venlig hilsen
Lars Pihl
Formand

 

Sæsonafslutning 2023

Hej alle sammen

Nu lakker det mod enden af sæson 23.

Vi i bestyrelsen vil ønsker jer alle god vinter.

Dog inden vi lukker helt ned, er der mulighed for at komme op på pladsen og ønske dine naboer god vinter.

Der er flagstrygning på lørdag d. 28/10-23 kl. 12.00

Der vil være tændt op i grillen.

Inden vi siger pænt på gensyn og smutter ind i vores lejligheder.

Der må ikke overnattes i haveforeningen i vinterperioden

Porten skal være lukket fra d.31/10 kl. 24 og frem til vi åbner igen til foråret.

Jeg vil bede jer, om at huske at tage jeres kæledyr med jer ind, og ikke lade dem
overvintre i haveforeningen. Hvis vi oplever, at der er for mange katte, ringer vi efter kattefangeren.

Der er to dage, jeg ønsker, I sætter kryds i jeres kalender.

Flaghejsning den første lørdag i april måned

General Forsamling den første søndag i april måned.

Kan I alle have en god vinter og vi ses til næste forår

Tak for sæsonen 23

Venlig hilsen

Lars Pihl


Spørgeskema om festpladsen

Kære medlemmer, der er netop blevet sendt et spørgeskema ud via mail til dem af jer som er på bestyrelsens mailliste. udfyld den gerne inden for de næste 3-4 uger.

I må gerne videresende den til en i husstanden som er over 18 år.Status på hækklipning

9. juli 2021

Kære havelejer i HF Vestgrænsen,

Vi er nødt til at påtale hækklipning i år. Vi har 3 personer fra bestyrelsen været rundt i hele foreningen d. 9/7/23. Der er en nogle hække, der stadig ikke er klippet, på trods af reglerne i kolonihaveforeningen. Det er vigtigt at understrege, at dette skal ordnes straks.

Og der er en del der er klippet, men skal klippes længere ind, i visse tilfælde mest forneden eller foroven. Mange af disse hække skal klippes godt ind, så el-boksene ved vejen er synlige. Vær desuden opmærksomme på, om jeres hæk buler ud, forneden eller foroven eller ikke er lige med vejen. Der er desuden en del med postkasser uden navn.

Pkt. 2. a. Haverne skal holdes rene for ukrudt. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin halvdel af gangen og vejen uden for egen have rent og ryddet.

  1. Der skal rengøres omkring hække og hegn, og der skal være rent i bede op mod skel ca. 25 cm. (Græsplænen må ikke gå helt op til skellet).

Ordensudvalget har ret til, hvor de mener det påkrævet, at gå ind for at bese haverne, dog kun ifølge med et bestyrelsesmedlem, og der kan gives påtale, hvis haven er misligholdt såvel ude som indenfor.

Samt

Pkt. 3. c. Havenummer og postkasse skal fremgå tydeligt ved låge eller stolpe ved hæk.

Samt

Pkt.4.d. Hækkene ud mod vejen skal klippes minimum 2 gange om året - første gang skal være senest til Skt. Hans.

  1. Hæk ud mod vejen skal til hver en tid være klippet ind til el-skab (sikringsskab) på vejen, for at sikre at udrykningskøretøjer frit kan passere.
  2. Dette er ikke tilladt for det enkelte havelod at sætte sten, blomsterkrukke mm langs hække.

Vi modtager klager fra store vogne, særligt vores renovation, og udrykningskøretøjer, og vi misligholder dermed vores lejekontrakt med Københavns Kommune. Det er vigtigt, at vi overholder regler og vedtægter, for at sikre vores forening og fortsat afhentning af renovation og at eventuelle udrykninger vil køre ind i vores forening.

Vi har været på en runde, hvor vi har noteret (og snakket med nogle af jer), hvilke haver det drejer sig om og vil gå en runde igen om 14 dage for at se, om i har løst problemet. Vi vil desuden sende mails ud.

For dem der ikke overhovedet har klippet hæk, vil turen være på lørdag og det vil udløse en bod.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen HF Vestgrænsen

 

Frøbytte Central

Som noget nyt har Solsikken nu lavet en lille frøbyttecentral så kom gerne og fyld en lille pose, og skulle man selv have nogle spændende frø til deling, så put dem gerne i et glas med navn påske og stil derinde.

 

Information fra formanden

6. maj 2023

Til jer alle.

---------
Jeg vil lige minde jer alle om, at på vores GF23 blev det vedtaget, at vores haveleje stiger med 50,- Dkr herfra d. 01/06.
Havelejen 550,- Dkr.
Vandfonden 150,- Dkr.
I alt 700,- Dkr.
Husk I skal selv sørge for at jeres indbetaling er korrekt
Husk at skrive jeres havenr. på
Samtidigt må I meget gerne tjekke om I med i jeres betalinger til foreningen. Det vil afhjælpe os ret meget rent tidsmæssig.

----------
Vores skyllerum skal renoveres.
Vi søger en murer, der vil hjælpe med at renovere vores skyllerum.
Har vi en i foreningen, der vil være behjælpelig med dette??

Med venlig hilsen

Lars Pihl

 

Banko 2023

Så er det igen blevet tid til Banko

Dette vil starte op tirsdag 30. maj kl. 19.00 i A-Huset.

Vi glæder os til igen at tage imod jer alle sammen

Venlig Hilsen

Aktivesterne.

 

Billard 2023

Så er det blevet tid at starte årets billard turnering op.

Derfor vil vi gerne se alle, som har lyst l at deltage, begyndere som øvet torsdag 11 maj kl. 19.00 i A-huset, så vi sammen kan få aftalt de regler der vil blive spillet efter.

Here er vil der være opstart af selve turneringen torsdag 18. maj kl. 19.00 i A-huset

Så kom glad og få nogle fornøjelige aftener med dine med kolonister.

Med venlig hilsen

Aktvisterne

 

Solsikken 2023

2. maj 2023

Kære alle

Solsikken er klar til at tage hul på en ny sæson sammen med jer allesammen i vores dejlige haveforening.

For interesserede holder vi en fælles aktivitetsdag den 3. Juni kl. 10-13, hvor vi maler lidt pallemøbler, syr gardiner osv.

Vi garanterer max hygge med også en kop kaffe, en hjemmebagt bolle og lejligheden til at møde gode naboer herude 😊😊 så kom glad og vi kunne godt bruge et par stærke armkræfter til at sætte nogle hylder op i vores lille depot.

De bedste solsikke hilsner fra Solsikken 🌻🌻


Nyhedsbrev - Kloakering

12. december 2022

Nyhedsbrev fra formanden:

Klik her

og information vedr. kloakering:

Klik her

 

Info fra formanden

1. maj 2023

Hej alle sammen

Nu er vi snart en måned inden i sæsonen 23.

GF 23:

Vi havde GF den første søndag i april måned. Vi, som foreningen, ville være meget glade, hvis der kom flere til vores GF. Det er her, tingene bliver vedtaget.

Til næste år vil GF 24 bliver afholdt d. første søndag i april måned. Det vil sige d. 7. april. 2024

Flaghejsning skete i år lørdag d. 1. april – skønt at se dem, der dukkede op. Jeg håber til næste år, at der vil være flere der vil kigge forbi til vores flaghejsning, der vil løbe af stablen den første lørdag i april måned.

Jeg håber, at I alle allerede nu vil sætte et kryds i jeres kalender i den weekend.

Præmiehave-konkurrencen:

Til GF 23 blev der introduceret at I medlemmer skal selv tilmelde jer til bestyrelsen inden for de næste 3 uger. Sidste tilmelding vil være d. 20. maj 23 i kontortiden. I kan sende en mail på bestyrelsens mail eller møde op på kontoret i kontortiden.

Til jer, der ikke ved hvad det gå ud på. Det er havekonkurrence, hvor der kommer en havekonsulent ud og kigger på de haver, der er blevet indstillet til en præmie.

Det vil foregå således, at når I har tilmeldt jer, får Ordensudvalget vide, hvem der ønsker at deltage. Ordensudvalget udvælger hvilke haver, der går videre. Til sidst, efter havekonsulenten har valgt, bliver de have, der har vundet en havepris, slået op, og bliver inviteret med til en havepræmiefest.

Til den fest vil vindene af præmiehaveprisen deltage, sammen med Ordensudvalget, A-hus-udvalget og bestyrelsen.

Meld jer endelig!

Fællesarbejde:

Fællesarbejde opstarter næste lørdag 6 maj. 23.

Husk at lægge jeres 3 gange fællesarbejde over hele sæsonen. Desværre har vi oplevet at der kommer mange i starten, næsten ingen hen over sommeren og så igen til slutningen af sæsonen, hvor der ikke er ret meget at gøre.

Jeg nævnte i formandstalen, at hvis det ikke ændres, bliver vi tvunget til at lave en plan for, hvornår I medlemmer skal på fællesarbejde. Det er ikke i bestyrelsens interesse, men kan blive en nødvendighed.

Kloakering:

Der desværre ikke noget direkte nyt og alligevel. Kredsen arbejder hårdt for at få kommunen til at samarbejde, men det er meget svært.

I alle ved, at vi sendte brev til kommunen, hvor vi ønsker at trække os fra projektet. Der var store uoverensstemmelse mellem det, vi stemte for og det der foregår lige nu.

Vi har valgt at lægge alle dokumenterne ud på vores hjemmeside.

Lige nu ligger det statusquo.

Kontoret vil være åben om lørdagene mellem kl 9:00-11:30

Bestyrelsen har konstitueret sig.

Formand:                                 Lars Pihl

Sekretær:                                Sarah Kreutzfelt

Kasserer:                                 Ann Bateman

Næstformand:                         Ditte Vind

Bestyrelsesmedlem:                 Peter Nielsen

Bestyrelsesmedlem:                 Peter Dan Jensen

Bestyrelsesmedlem:                 Karin Persson

 

Med venlig hilsen

Lars Pihl

Formand

HF Vestgrænsen

 

Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk

 OBS:

Indbetaling til haveforeningen

OBS. Nye priser fra 1.juni 2023

Haveleje er steget med 50,- kr, så incl. vandfond er det månedlige beløb 700,- kr.

Husk at påføre havenummer ved alle indbetalinger.

Reg.nr. 5292 Kontonr. 0000306488  

Haveforeningen har konto hos Sparekassen Sjælland-Fyn

 

Trailere - Information


Trailere SKAL opbevares på eget havelod.

Det er ikke tilladt at have dem stående på p-pladserne.

.

Skadedyr

Opdateret 24. september 2022

1. Gå til: www.youtube.com

2. Skriv i søgefeltet: Rotterne kommer

3. Tryk på filmen: Rotterene kommer - Tag din forholdsregler

----------------------------------------

Bestyrelsen har modtaget et påbud om at have styr på rottesikring af vores kolonihavehuse. Det kommer sig af en sag i en anden forening, men på samme matrikel nr og gælder derfor også os. Dog pga dette, er der ikke lang frist og dette påbud skal være imødekommet inden d. 6.9.

Ifg. vores lejekontrakt med Københavns kommune, har hver kolonihavelejer pligt til at have rottesikret deres huse. Kommunen skriver i dette påbud, at der kan forekomme kontrolbesøg og at der gives bøder til den enkelte husejer, hvis kravet ikke er opfyldt.

Vi - bestyrelsen - har desværre ikke flere oplysninger.

Påbuddet kan læses via nedenstående link.

Henstilling vedr. rottesikring

Ring straks 33 66 58 17 (Københavns Miljø), hvis du har set en rotte indendørs.

Klik her for mere information. 


Fart i haveforeningen

Det er ikke tilladt at køre mere end 10 km i haveforeningen.

Det gælder for alle køretøjer.


Hunde ansvar

Husk at samle op efter din hund.


Nyhedsbrev

Tilmelding af nyhedsbreve kan ske ved at kontakte webmaster. 

Send mail 

Oplys navn, havenr og hvis der benyttes sms/messenger, emailadresse.

Det er kun registrerede medlemmer af websiden som kan modtage nyhedsbrev.


Vestgrænsen.dk Vestgrænsen.dk
Webside data:

Registrerede medlemmer: 191
Webredaktør: Peter Nielsen  
Webdesign: René W. Jørgensen
Copyright©Haveforeningen Vestgrænsen